Kerk Eenum

Nederlandse Hervormde Kerk

In Eenum staat een van de oudste bakstenen kerken in de Ommelanden. Het romaanse kerkje werd gebouwd in de late twaalfde eeuw. Vermoedelijk heeft het kerkje er ongeveer zo uitgezien als de kerk van Oosterwijtwerd er nu uit ziet. In de loop der tijd is er veel veranderd aan de kerk. Zo is er in de 15e eeuw een ingang in de zuidmuur bijgekomen. Ook zijn de huidige ramen waarschijnlijk pas toegevoegd in de 16e eeuw.

Lees meer

19

oktober

Orgelexcursie ihkv Schnitgerfestival

Orgelexcursie ihkv Schnitgerfestiva...

Lees meer