Kerk Eenum

Een van de best bewaarde Arp Schnitger orgels. In 1704 geschonken door de familie Alberda. Petrus van Oeckelen breidde het in de negentiende eeuw uit, waarbij de kas werd verbreed. Bij de restauratie in 1985/1986 is de orgelkas in de oude staat hersteld. Uitgangspunt bij deze restauratie: alles van waarde, waaronder de klank respectievelijk intonatie, alsook enkele 19e eeuwse toevoegingen, dient gerespecteerd te worden. Bij de intonatie van de nieuwe registers is de aangetroffen (niet bijgewerkte) intonatie als uitgangspunt gekozen. Ook is afgezien van grote technische ingrepen in de mechaniek. Het orgel heeft één manuaal en een aangehangen pedaal met 10 stemmen.